Jump to content

Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje na svůj výrobek záruční dobu 5 let při montáži zhotovitelem, nebo při montáži vyškolenými pracovníky. Při prodeji poskytuje záruční dobu 3 roky.  V době záruky odstraní výrobce bezplatně všechny závady způsobené chybami ve výrobě nebo vadným materiálem. Při montáži oken firmou AJKO CZ s.r.o. provedeme zdarma do 6ti měsíců od montáže dle potřeby případné další seřízení oken.  Podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení smlouvy o dílo, faktury a dokladu o zaplacení, nebo jiného dokladu o původu a předání oken. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vady způsobené nevhodným užíváním, nedodržováním návodu k obsluze a neprovádění pravidelné údržby oken, dále se záruka nevztahuje na vady způsobené vadami stavebního tělesa. Pokud jsou okna osazeny trojsklem ve kterém není použito super čiré sklo nevztahuje se záruka na prasknutí prostřední tabule skla způsobené tepelným šokem.

Při nedodržení platebních a záručních podmínek poskytujeme pouze záruku platnou ze zákona.

Důležité pokyny pro údržbu a čištění plastových oken GEALAN

Návod, jak lehce a snadno ošetřovat okna!

Stejně jako každá stavební část v domě, tak i okna podléhají neúměrnému zatížení a námaze. Aby okno plnilo správnou funkci, je proto nutná správná péče a údržba.

Čtěte proto následující pokyny. Materiál na oknech Gealan není náročný na údržbu a velice lehce se ošetřuje. K dosažení trvanlivosti  a nezávadnosti povrchu doporučujeme použít následující čistící prostředky.

Na čištění rámu oken používejte kvalitní čistící prostředky, běžné pro úklid v domácnosti, které ředíme vodou. Nejlépe je však použít čistící prostředek  vyvinutý firmou GEALAN. Tento čistící prostředek na okna z umělé hmoty dostanete u podniku, který  okna vyrábí, nebo ve spec. prodejně. Tímto prostředkem je možné odstranit i silné znečištění.

Černé těsnění  ze synt. kaučuku z APTK materiálu nesmí přijít do styku s koncentrovaným čistícím prostředkem, nebo olejovými substancemi.

Při nanášení čistícího prostředku na sklo (např. Okena) musíme mít na zřeteli, aby černé těsnění nebylo příliš namáčeno. Zbytky takových čistících prostředků musí být ihned odstraněny čistou vodou. V žádném případě nesmíte okna čistit  hrubými čist. prostředky s obsahem drobného písečku, stejně tak je zakázáno použít různé drátěnky - umělé nebo kovové na čištění nádobí apod. Nikdy rámy nečistěte organickými nebo chemickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem, kyselinami všech druhů. Vzniklo by nebezpečí poškození povrchové úpravy.

U barevných profilů nepoužívejte k čištění žádný alkohol, ani na čištění skleněných výplní.

Údržba  umělohmotných oken GEALAN!

Úlohou údržby je, aby nám okna sloužila co nejdéle. Proto podnik Gealan doporučuje následující pravidelnou údržbu, kterou je třeba provádět 1 x za rok.

a) všechny pohyblivé díly a závěrové body posuvného kování je nutné ošetřit olejem a zkontrolovat jejich funkci

b) zkontrolovat těsnost mezi křídly a rámem, při poškození těsnění jej nechte vyměnit

c) odvodňovací kanálky zkontrolujte a podle potřeby z nich odstraňte nečistotu

d) proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování

Správně větrat

Jak předejdete vlhkosti!

Stará okna nebyla nikdy dost těsná. Přicházel tedy stále do místnosti venkovní vzduch, který je většinou více suchý, než vzduch uvnitř, protože v obytných místnostech se stále udržuje vlhkost. Nemá to na svědomí jen koupelna a   kuchyň. Také člověk nese na tom svůj podíl. Jen např. v době spánku lidské tělo vydá za 8 hodin asi jeden litr tekutiny. Nová okna těsní pevně, nedochází k průvanu a nežádoucímu větrání.

Správně větrat, správně topit!

Je to velmi jednoduché, jak předcházet převlhčení a jeho nepříjemnému účinku. Následující příklady to dokazují. Větrejte všechny místnosti ráno 20 - 30 minut, podle ročního období. V průběhu dne podle potřeby a ročního období 3 - 4 krát, vždy 10  - 15 minut. Kvůli proudění vzduchu okna hodně rozevřete, v tuto dobu topení uzavřete. Po skončení větrání topení opět otevřete. Jen tak se postaráte o příjemné klima.

Bezpečnostní pokyny!

Postarejte se o to, aby nesprávným zacházením s okny nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte okna jako podložku nebo k opření jiných předmětů. Dbejte, aby při čištění skel  nedošlo k přílišnému tlaku na sklo. Váha křídla může být za těchto okolností tak velká, že by křídlo mohlo z rámu vypadnout. Dbejte také na to, aby stav schůdků (žebříku) ze kterých okna čistíte, vyhovoval bezp. předpisům a ve výšce buďte zajištěni bezpečnostním pásem.

Důležité upozornění

Vzhledové vady zákazník hlásí při předání. Krycí folie na oknech je nutno odstranit okamžitě po montáži. Pokud zákazník nesouhlasí s odstraněním krycí folie, nepřebíráme odpovědnost za škody tímto vzniklé (škrábance, ofocení folie na profil, nemožnost odstranění krycí folie po působení sluncem). U oken s trojskly u kterých není použito super čiré sklo je zakázáno skla částečně zastiňovat  aby u nich nedošlo k tepelnému šoku.

Potvrzení o převzetí

Zákazník byl seznámen s ovládáním a obsluhou oken a jejich údržbou. Zároveň převzal štítek CE, pokyny pro bezpečný provoz, obsluhu, údržbu a seřízení oken a kování.