Jump to content

Mikroventilace

Také u plastových oken s dokonalou izolací je zvýšené riziko tvorby plísní v interiéru. Takové tvorbě plísní můžeme i u plastových oken předcházet buď klasickým intenzivním větráním nebo také použitím speciálních prvků, které toto větrání do jisté míry nahradí.

Tyto prvky můžeme rozdělit na tři základní skupiny podle použití:

  1. stálé - úprava (přerušení) těsnění na místech, které jsou dané dle technologie
  2. ovládané - přídavný prvek v systému kování umožňuje odtlačení nepatrného vrchního rohu křídla (cca 5 mm), ovládání - čtvrtá poloha kliky
  3. inteligentní - speciální (inteligentní) klapka GEKKO pracující na principu rozdílných tlaků v interiéru a exteriéru viz nákres

MikroventilaceMikroventilace